Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekteerimistingimuste osalise muutmise avatud menetlus

4. juuni 2020 - 15:55

Maanteeamet algatas avatud menetluse Maanteeameti 28.06.2018.a korralduse nr 1-3/18/130 "Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala projekteerimistingimuste andmine" osaliseks muutmiseks osas, mis puudutab Aardla tn läbimurde projekteerimist.

Eelnõu avalik väljapanek kestab kuni 29.06.2020.a (k.a).

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada väljapaneku kestel kirjalikult e-posti teel aadressil maantee@mnt.ee. Maanteeamet teeb ettepaneku loobuda asja arutamisest avalikul istungil.