Uudised

24.05.2017

Algavad Are–Suigu teelõigu rekonstrueerimistööd

Esmaspäeval, 29. mail alustatakse riigitee 19203 Are–Suigu km 9,0 - 14,1 lõigu ehitustöödega. Tööde eesmärgiks on tagada sõidutee katendile nõuetekohane laiusgabariit ja kandevõime. Lisaks ehitatakse ümber ristmikud ja mahasõidud. Töötsoonis ...Loe edasi
19.05.2017

Algavad Kõpu-Kanaküla lõigu rekonstrueerimistööd

Järgmisest nädalast algavad ehitustööd Tartu – Viljandi - Kilingi-Nõmme km 93,048-101,268 Kõpu–Kanaküla lõigul. Kuus kuud kestvate tööde eesmärk on tee kandevõime tõstmine, liiklusohutuse parandamine ja sõidumugavuse suurendamine. Liiklejatel tuleb arvestada, ...Loe edasi
11.05.2017

Alustatakse Treimani silla remonditöid

Järgmisel, 20. nädalal alustatakse remonditöödega Rannametsa-Ikla maantee km 25,155 asuval Treimani sillal. Tööde teostamiseks suletakse sild tavaliiklejatele ja ühistranspordile. Suletud silla kõrvale paigaldatakse ajutine rajatis, mis võimaldab tavaliiklusel ja ühistranspordil ...Loe edasi
11.05.2017

Paliveres algab jalg- ja jalgrattatee ehitus

Esmaspäeval, 15. mail algava jalg- ja jalgrattatee ehitamise eesmärgiks on muuta Palivere aleviku vahelist liiklust ohutumaks ja mugavamaks nii jalakäijatele, jalgratturitele kui ka autojuhtidele. Jalgtee tuleb Palivere – Oonga maantee ...Loe edasi
10.05.2017

Alustati Kuiaru–Mannare teelõigu rekonstrueerimisega

Aprilli lõpus alustati Pärnu–Rakvere–Sõmeru maanteel km 16,1-28,2 Kuiaru–Mannare lõigu ehitustöödega. Töötsoonis on piiratud liikluskiirused 30-70 km/h mistõttu tasub liiklejatel arvestada teelõigu läbimiseks tavapärasest kuni 10 minutit rohkem. Teatud tööde puhul ...Loe edasi
09.05.2017

Alustati Raja tänava tunneli ja juurdepääsude ehitamist

Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee km 184,11 liiklemisel peab arvestama, et 15. mail suletakse maantee 35 päevaks. Põhitee kõrvale ehitatakse ajutine ümbersõit. Seni liiklemiseks kasutatud Kogre tee riigitee Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa poolses otsas suletakse. Tööde ...Loe edasi
05.05.2017

Tekkis maalihe Nurmeveski silla ehitusobjekti kõrval asuvas parklas

Eile, 04.05.2017 toimus Tallinn–Pärnu–Ikla maantee km 120,3-122,8 Nurmeveski silla ehituse ja Nurme õgvenduse 2+1 ehitusobjekti kõrval asuvas teega piirnevas parklas maalihe. Lihke tulemusel vajus parkla tasapind mitu meetrit madalamale ja ...Loe edasi
03.05.2017

Algavad Lüganuse–Oandu–Tudu tugimaantee ehitustööd

Tänavuse esimese suurema tee-ehitustööna Ida-Virumaal alustatakse Lüganuse–Oandu–Tudu maantee Lüganuse–Maidla–Savala lõigul freesimistöödega. Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid liiklejatel tuleb arvestada liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal, mil tee on ...Loe edasi
28.04.2017

Algavad Tomuski–Paala ristmikuala ehitustööd

Järgmisest nädalast algavad ehitustööd Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia maantee Tomuski–Paala ristmike alal. Kolm kuud kestvate tööde eesmärk on liiklusohutuse taseme parandamine ja sõidumugavuse tõstmine. Projekti raames võetakse ette sõiduteekatte ja ristmike remont. Samuti ...Loe edasi
27.04.2017

Algavad Ääsmäe–Kohatu 2+1 möödasõidualade ehitustööd

Täna alustatavad freesimistööd 2+1 möödasõidualade ehitusel toovad kaasa kiirusepiiramise 50 kilomeetrini tunnis. Üheksa kilomeetri pikkusele Ääsmäe–Kohatu lõigule ehitatakse vaheldumisi kuus 2+1 möödasõidu lõiku. Rajatakse uued juurdepääsu- ja hooldusteed ning tagasipöördekohad, ...Loe edasi

Lehed