Vali õige kõrgus!

22. august 2016

18. september 2016

Ideelahendus Must OÜ-lt

Peatugi

Kampaania eesmärgid


Kampaania eesmärgiks on ühekordne märgatavus vähemalt 70%. Kampaania mõju hinnatakse õigesti reguleeritud peatugedega sõitjate osakaalu suurenemist silmas pidades. Üldisem eesmärk on vähendada reguleerimata või valele kõrgusele reguleeritud peatugedega sõitjate ning liiklusõnnetustesse sattunute hukkumise ja selgroovigastuste arvu.

  Peatoe kampaania

  Ülevaade kampaaniast


  22.08-18.09 toimub Eestis esmakordselt Maanteeameti kampaania, mis keskendub sõidukites nii esi- kui tagaistmel peatoe õigele kõrgusele reguleerimisele. Ennekõike on oluline sõidukijuhtide ja kaassõitjate teavitamine peatoe õige kõrguse vajalikkusest ja vale kõrgusega kaasnevatest tagajärgedest.

  Eesti Uuringukeskuse 2016 a. küsitluse tulemustest ilmneb, et elanike teoreetilised teadmised peatoe õige reguleerimise kohta autosõidul on oluliselt paremad kui nende praktiline rakendamine. Kuigi ohutu peatoe asendiga oli kursis ¾ vastajatest, ei reguleeri ligi pooled neist seda võõrasse autosse istudes õigesse asendisse ning kaasreisijate peatoe asendile ei pööra tähelepanu ligi 60% autojuhtidest.

  Vaatlusuuringute põhjal sõltub peatoe kasutamine sõidukis viibiva inimese istekohast. Peatoe ebaõige asendi peamiseks põhjuseks on selle liiga suur kaugus peast või madal asend. Kõiki sõitjaid arvestades paiknes 2016. aastal Eestis peatugi õiges asendis 53%-l. Nelja aastaga on reguleeritud peatugedega sõitjate arv kasvanud ainult 4 protsendipunkti võrra. T. Tikki diplomitöö „Peatoe küsitlusuuring“ (2016) kohaselt arvab 96% naistest ja 86% meestest, et peatoe kasutamise vajalikkusest peaks inimesi rohkem teavitama.

  Autoõnnetuse korral on peatoe ebaõige seadistuse tõttu väga suur risk saada surmavaid vigastusi või seljaaju trauma. Mida kõrgemal asuv lülisamba osa,  ja koos sellega seljaaju,  vigastada saab, seda ulatuslikum on halvatus. Eesti on Euroopas esirinnas seljaaju traumade poolest, neid esineb Lääne-Euroopa riikide keskmisega võrreldes kolm korda rohkem. „Miljoni elaniku kohta on Eestis aastas 39,7 seljaajutraumat. Hollandis, Taanis või Saksamaal saab aastas samasuguse vigastuse kümme inimest miljoni kohta,“ leidis TÜ Kliinikumi neuroloog Liis Sabre oma doktoritöö tarbeks tehtud uurimuses. Eesti seljaajutraumade statistikas on enim fikseeritud kukkumisest (41%) ja liiklusõnnetusest (29,4%) saadud traumasid, kuid vanusegrupis 20-29 eluaastat on just liiklusõnnetustes saadud ränk vigastus kõige domineerivam. 

   

  Peatoe õige kõrgus sõidukis

   

  • Peatugi tagab parima kaitse, kui selle  ülemine äär on  peast kõrgemal või vähemalt sellega ühel tasemel. 
  • Peatugi peab pead toetama võimalikult lähedalt. Mida rohkem on peal ruumi edasi-tagasi liikuda, seda raskemad on vigastused.
  • Õigesti reguleeritud peatugi kaitseb vigastuste eest, mis on põhjustatud sõidukite eest või tagant kokkupõrkest. Ka madalal kiirusel otsasõit võib tekitada õigele kõrgusele reguleerimata peatoe korral raskeid lülisamba vigastusi.  
  • Sõites tuleb vältida kuklasse jäävaid metallist juuksekinniteid, need vigastavad kokkupõrke korral pead. 

  Kampaania väljundid

   

  • Televisioon
  • Raadio
  • Välimeedia
  • Veeb, mobiil, sotsiaalmeedia
  • Kampaanialeht koos peatoe õige kõrguse hindamise äpiga
  • Roll up´id koolituste tarbeks
  • Artiklid erinevatesse väljaannetesse.
  • Kampaaniasümboolika Maanteeameti pressiteadete uuel vormingul
  • Plakatid, MA ja PPA teenindusbüroodes valguskastid ja subtiitrite klipid, samad klipid ka PPA kontorites, sümboolika trahvikviitungitel, jaotusmaterjaliks poekott.
  Embedded thumbnail for Vali õige kõrgus!