Vii teeületus uuele level’ile!

28. august 2017

22. september 2017

Kala Ruudus OÜ

Jalakäijad

Kampaania eesmärgid


Maanteeameti ennetuskampaania "Vii teeületus uuele level’ile!" eesmärk on 7–13-aastastele noortele meelde ohutu liiklemise põhitõdesid. Kuigi laste teadmised on üldjuhul liiklusreeglite osas head, siis reegleid paneb neid unustama kiire elutempo (kool, trenn, sõbrad, kodu), sõprade mõju (kambatunne, argus eristuda), tähelepanu hajutavad seadmed (mobiiltelefon, kõrvaklapid) jne.

Ülevaade kampaaniast


2016. aastal toimus jalakäijate osalusel kokku 357 inimkannatanuga liiklusõnnetust, neis hukkus 22 ja sai vigastada 352 jalakäijat. Neist 42 vigasaanut olid vanuses 7–13-aastased. Algkooliealistel lastel on risk jalakäijana õnnetusse sattuda kaks korda suurem kui vanematel koolilastel ja täiskasvanutel. Õnnetuste intensiivsus on suurem perioodil oktoober-detsember ja märts-aprill.

Kuna probleemsed on suuremad linnad Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu, siis on kampaania fookuses just need kohad. Kampaania raames toimub markeerimisaktsioon 5.–6. klasside õpilastele, millest võtab osa ligi 75 kooli üle Eesti. Septembrikuu jooksul toimuva aktsiooni käigus kaardistatakse koos õpetajaga ohtlikud teeületuskohad ning markeeritakse reguleerimata ülekäiguradade juures olevatele kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

Kampaania väljundid:

  • TV
  • Välimeedia
  • sotsiaalmeedia- ja veebireklaamid
  • Kinod
  • Muud tegevused: koostöö Youtuberite ning blogijaga, aktsioon ,,Peatu, vaata, veendu!“.
Embedded thumbnail for Vii teeületus uuele level’ile!