70% autojuhtidest
kasutab autoroolis telefoni.
Vaata lähemalt
Juhtimise ajal süües
on õnnetuse oht 3x suurem.
Vaata lähemalt
Suitsetades sõidetakse
ca 170 m liiklust jälgimata.
Vaata lähemalt
Hea teada!

Rootsi Kuningriigis läbi viidud uuringud on näidanud, et 20-st liiklusõnnetuses hukkunud inimesest kümne puhul on hukkumise põhjuseks mobiiltelefoni kasutamine autoroolis. Autojuhtimise ajal telefoni kasutades hukkub USA-s aastas 2600 inimest ja saab tõsiselt vigastada 330 000 inimest. Uuringud ei kinnita, et käed-vaba süsteemide kasutamine vähendaks õnnetuste ohtu, sest ka vestlemine hajutab autojuhi tähelepanu.

Soovitus: kasuta mobiiltelefoni vaid hädaolukordade puhul, selleks peata sõiduk ohutus kohas. Võimalusel paiguta kott koos mobiiltelefoniga auto pagasiruumi, et ei tekiks kiusatust sõidu ajal helistada või kõnele vastata.

Juhtimise ajal söömine suurendab õnnetusse sattumise riski kolm korda. 4,2% tähelepanu hajumisest põhjustatud liiklusõnnetustest juhtub autoroolis söömise või joomise tõttu. Ligi pooled Ameerika Ühendriikide autojuhtidest tunnistavad, et nad söövad ja joovad rooli taga umbes kolmandikel sõitudest.

Soovitus: planeeri söögi- ja joogipausid teekonna sisse. Risk süües-juues õnnetusse sattuda on suurem just kuumade jookide-söökide ja kiirtoidu puhul. Toit on vaja pakendist lahti võtta, see tilgub või pudeneb ning kogu see tegevus nõuab vähemalt ühe käe roolilt võtmist.

65-95%-l juhtudest on liiklusõnnetuste peamiseks põhjustajaks inimlik eksimus. Näiteks auto juhtimise ajal last rahustades on juhi tähelepanu hajutatud kolmel viisil: juhi pilk ei ole suunatud liiklusele, käsi võetakse roolilt ning teadlik mõttetegevus keskendub lapsega seonduvale.

Soovitus: lapsega autosõitu planeerides võta võimalusel kaasa teine täiskasvanu, kes sõidu ajal lapsega tegeleb.

Leedsi Ülikooli andmetel on tähelepanu hajutavad tegevused autoroolis 93%-l juhtudest otseseks õnnetuse riskifaktoriks. Uuringud on näidanud, et roolis olles raadio või CD-mängija seadistamine on samavõrd tähelepanu hajutav kui mobiiltelefonil numbri valimine. Sisseehitatud pardakompuutrid ja navigatsiooniseadmed ei ole mõeldud sõidu ajal seadistamiseks.

Soovitus: kõik vajalikud seadistused tee enne teele asumist- täpsusta liikluspiirangud, seadista GPS, planeeri oma sõidumarsruut, kohanda juhiiste ja peeglid.

Suitsetamine on nii visuaalne segaja, sigarettide või välgumihkli otsimine, kui ka kognitiivne segaja, sest mõtted on juhtimiselt mujal. Autoroolis suitsetamine nõuab ühe käe, vahel ka mõlema roolilt tõstmist ja on tõsine riskifaktor liikluses. Suitsetamisel on häiritud keskmiselt 12 sekundit autojuhtimist, teisisõnu sõidetakse asulas ca 170 meetrit liiklust jälgimata.

Soovitus: ära suitseta autos, vajadusel planeeri pausid teekonna sisse.

2011. aastal Ameerika Ühendriikides läbi viidud uuringust selgus, et 10% surmaga ja 17% vigastustega lõppenud liiklusõnnetuste üheks peamiseks põhjuseks on juhi tähelepanu hajumine. Tähelepanu võib juhtimise ajal hajuda näiteks kaassõitjaga rääkimise või raadiosaadete süvenenud kuulamise tõttu.

Soovitus: juhina kutsu korrale kaasreisijaid, kes sinu tähelepanu liigselt häirivad. Kaasreisijana pea meeles, et üliaktiivne vestlus juhiga segab teda.

Maailmas tehtud uuringud

Miks on autoroolis mobiiltelefoni kasutamine ohtlik?

Me ei mõtle kuigi tihti sellele, et telefoni kasutamine autoroolis hajutab tähelepanu ja kujutab seetõttu ohtu nii endale kui ka kaasliiklejatele. Aastatega on telefon muutunud igapäevaseks asendamatuks kaaslaseks ja töövahendiks. Euroopa Liidus läbi viidud uuringutest on selgunud otsesed ja kaudsed ohud, mis kaasnevad autoroolis mobiiltelefoni kasutamisega.

„Telefonikasutus ja liiklusohutus“. Euroopa Komisjonile koostatud ülevaade

Loe edasi Jeanne Breen Consulting, 2009

Kas Sina tead, kui paljud Eestis elavatest autojuhtidest kasutavad autoroolis mobiiltelefoni?

Roolis olles kasutab mobiiltelefoni 71% autojuhtidest, 37% telefoni kasutavatest juhtidest vastab roolis olles sageli kõnedele. Sageli helistab tööasjus 18% juhtidest ja sageli helistab pereliikmetele 16%. 14% kasutab roolis olles mõnikord telefoni pildistamiseks ja 10% tekstisõnumite või sotsiaalmeedia postituste lugemiseks.

„Tähelepanematus kui turvarisk liikluses 2“

Loe edasi Turu-uuringute AS

Noor juht – kas sa tead, mida teevad sinu eakaaslased autoroolis? Aga sa ise?

Teadlased kasutasid videotehnoloogiat ja sõidukitesse paigutatud andureid, et tõestada, et tähelepanu hajumine sõidu ajal tõstab oluliselt liiklusõnnetuste ja liiklusohtlike olukordade riski, eelkõige algajate juhtide seas. Nad leidsid ka, et 10% sõiduajast tegelevad juhid söömise, telefoni otsimise ja sõnumite saatmisega või ei jälgi teed muudel põhjustel.

„Tähelepanu hajumine sõidukijuhtimise ajal suurendab õnnetuste ohtu“

Loe edasi Klauer, Guo, Simons-Morton, Ouimet, Lee, Dingus, 2014

Kas autoroolis helistamine, tekstisõnumite saatmine ja veebis surfamine peaks olema sama karmilt karistatav kui lubadeta sõitmine ja kiiruse ületamine?

Neli soomlast viiest peab sõidu ajal tekstisõnumite saatmist ja sotsiaalmeedias kommenteerimist raskeks või väga raskeks rikkumiseks. Seda hinnatakse samaväärseks juhiloata või punase tulega sõitmisega. Rohkem kui 50% juhtidest soovib, et politsei trahviks juhtide ebaseaduslikku telefonikasutust sagedamini. Paljud leiavad, et kehtivad karistused on liiga kerged.

„Juhi tähelepanu häirimine ja hajumine kui riskitegur liikluses – Soome seisukoht.“

Loe edasi Leena Pöysti, Petri Jääskeläinen

Kas teadsid, et USA-s hukkub aastas kõrvalistest tegevustest põhjustatud liiklusõnnetustes rohkem inimesi kui oli ohvreid 9/11 terrorirünnakutes?

Vastavalt Ameerika Ühendriikide Transpordiministeeriumi riikliku teeohutusadministratsiooni (NHTSA) avaldatud aruandele põhjustasid 2012. aastal juhid tähelepanu hajumise tõttu 3328 inimese hukkumise. Võrdluseks – 11. septembri terrorirünnakutes hukkus 2996 inimest. Võiks arvata, et need arvud mõjuvad ameeriklastele äratusena, kuid kahjuks nii see ei ole. Vähemalt mitte praegu.

„Tähelepanu hajumine sõidu ajal tappis eelmisel aastal rohkem inimesi kui 11. septembri terrorirünnakud.“

Loe edasi NHTSA 2014

Kas autoroolis mobiiltelefoni kasutav juht võib olla sama ohtlik kui alkoholijoobes juht?

Epidemioloogilised uuringud osutavad, et mobiiltelefoni kasutamise tagajärjel liiklusõnnetusse sattumise suhteline risk on sarnane ohuga, mida seostatakse sõiduki juhtimisega, kui alkoholi kontsentratsioon veres on suurem kui lubatud. Uuringu eesmärk oli võrrelda mobiiltelefoni kasutava juhi ja alkoholijoobes juhi juhtimisvõimet kontrollitud laboritingimustes.

„Mobiiltelefoni kasutava juhi ja alkoholijoobes juhi võrdlus“

Loe edasi David L. Strayer, Frank A. Drews ja Dennis J. Crouch, Utah Ülikool

Kas individuaalne nõustamine motiveeriks autojuhti tähelepanu hajutavatest tegevustest loobuma?

Tänapäeval on ühiskondlik surve telekommunikatsiooniseadmete kaudu suhtlemiseks suurem kui eales; seetõttu ei tule üllatusena, et sõidu ajal mobiili kasutamine on kasvav probleem. See tehnoloogiline ja sotsiaalne nähtus on üks peamisi surmade ja vigastuste ettevaatamatusest põhjustamise – mootorsõidukite kokkupõrgete – põhjuseid. Erialakirjanduses toetatakse sageli südame-veresoonkonna haiguseid, diabeeti ja suitsetamisest loobumist käsitlevaid arutelusid, kuid siiani ei ole avaldatud tõendeid, mis aitaksid inimesi nõustada hajutatud tähelepanuga sõidukijuhtimise ohtudest.

„Tähelepanu hajumise saatuslikud tagajärjed“

Loe edasi Viktoria K. Lee, Chantelle R. Champagne, Louis Hugo Francescutti

Miks on tähelepanu hajumine eriti ohtlik just noorte autojuhtide puhul?

Juhi tähelepanu hajub, kui ta pöörab mõneks hetkeks tähelepanu esemele, inimesele või tegevusele, mis ei ole sõiduki juhtimisega seotud. See võib toimuda visuaalselt (st pöörate pilgu teelt kõrvale), käeliselt (st võtate käe roolirattalt) või tunnetuslikult (st te ei mõtle liiklusele). Tähelepanu võib hajuda sisemiselt (st see lähtub sõiduki seest või juhi mõtetest) või väliselt (st see lähtub sõidukist väljaspoolt, nt liiklusvahendid või teised sõidukid). Sõidu ajal sõnumite saatmist võib pidada visuaalseks, käeliseks ja tunnetuslikuks tähelepanu hajumiseks, mis lähtub sõiduki seest ja mille tõttu juht ei kasuta oma silmi, käsi ja mõtteid sõiduki juhtimiseks. Eriti ohtlik on tähelepanu hajumine noorte juhtide puhul.

„Kokkuvõtlik ülevaade tõenditest: sõidu ajal sõnumite saatmist ennustavad tegurid ja riskitegurid noorte seas“

Loe edasi Erin Berenbaum

Loe läbi „Kui juhid, siis juhi“ infokaart ning järgi nõuandeid ka liikluses.

Tutvu infokaardiga siin: PDF

Sisesta enda andmed:


Loosis osalemiseks peab nõustuma lubadusega.

Täname, andmed on saadetud.

Seotud videod

Distracted Driving is No Joke
PSA - Distracted Driving
Distracted driving