Rõmeda–Haljala 2+2 teelõigu ehitus

Riigitee nr. 1 Tallinn- Narva Aaspere-Haljala lõik km 78.500 - 87.600

 

Ülevaade projektist

2019. aasta juulis alustati Aaspere ja Haljala vahelise möödasõidupiirangu ja kummipostidega teelõigu ümberehitamist 2+2 maanteeks. Lisaks viiakse 2+2 maantee nõuetele vastavaks ka Viitna ja Aaspere vaheline lõik. Selle tulemusena avarduvad märgatavalt aeglasest sõidukist möödumise võimalused ning on võimalik suvisel perioodil tõsta piirkiirust 110 km/h-ni.

Projekteerimise ajal suheldi aktiivselt kohaliku kogukonnaga ja suurematele valupunktidele püüti leita lahendusi. Eriti oluline oli tagada jalgsiühendus bussipeatustega Aasperes ja leida võimalus ajutiseks parkimiseks bussipeatuse lähistel. Projekteerimisel arvestati kohaliku taseme bussiliiklusega ja leiti bussipeatustele optimaalsed asukohad. Kõik senised mahasõidud lahendatakse ühendus- ja kogujateedega ning põhimaanteele pääseb üksnes eritasandilise liiklussõlme kaudu.

2019. aasta 6 kuuga on valminud enamus betoonrajatiste mahtudest ning valmis ehitatud muldkeha laiendused uue 2+2 tee ulatuses. Täielikult on valmis ehitatud Viitna ja Aaspere vahelise teelõigu Narva-Tallinna 2+2 maantee nõuetele vastav sõidusuund. Objekt valmib lõplikult eeldatavalt novembris 2020.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks

Dokumendid

Vaata
Aktiivne
Projekteerimistingimuste menetlus
Aktiivne
Ehitusloa menetlus
Aktiivne
Muu