Бланки

Siit leiate Maanteeameti tegevusega seotud taotluste ja muude dokumentide vormid.

 

Liikluskorraldus

Eriveoluba

Suur- ja/või raskeveose loa saamiseks veoks:

  1. Riigimaanteedel pöörduge Maanteeameti asutusse.
  2. Linnatänavatel pöörduge linnavalitsusse või selle volitatud juriidilise isiku poole.
  3. Vallateedel pöörduge vallavalitsuse või selle volitatud juriidilise isiku poole.
  4. Erateedel pöörduge eratee omaniku või tema volitatud isiku poole.
Taotlus 
  • EST (49.5 КБ, XLS)
  • RUS (44 КБ, XLS)
  • ENG (42 КБ, XLS)

Taotlused saata aadressil velub.info [at] mnt.ee

Tehnovõrgud

Riigimaa kasutusõiguse taotlemine 

Tee-ehitus

Sõidukiga seotud toimingud

Juhiloaga seotud toimingud

E-teenindus

Riigilõivu tagastamine